08 آذر 1402 ساعت 22:40

طبق ماده 55 قانون شهرداری ها که مصوب سال 1344 است، وظایف شهرداری به شرح زیر طبقه‌ بندی شده اند :


1-  طراحی و احداث باغ های عمومی، خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، مجاری آب و توسعه معابر.

2- نظافت و نگاهداری و تسطیح معابر، مجاری آب و فاضلاب، تأمین آب و روشنائی.

3- نظارت بر امور بهداشتی ساکنین شهر و همکاری با بهداری در اجرای واکسیناسیون.

4 – ممانعت از تکدی گری و توسعه آموزش عمومی.

5- تاسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی همچون تاسیس بنگاه حمایت از مادران. تاسیس نوانخانه، پرورشگاه، درمانگاه ، بیمارستان، شیرخوارگاه، تیمارستان، کتابخانه، موزه ها و غیره.

6- نظارت بر دارائی های منقول و غیر منقول شهرداری و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.

7- تنظیم بودجه، بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی.

8- اجرای معاملاتی همچون خرید و فروش منقول و غیر منقول با رعایت و مقررات آیین نامه مالی شهرداری ها.

9- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر با تصویب انجمن.

10- آمارگیری از امور مربوط به شهر، موالید و متوفیات.

11- اقدام برای حفظ شهر در برابر خطر سیل، حریق، دیوارهای شکسته، چاه ها و چاله های واقع در معابر و …

12- اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه.

13- احداث اماکن عمومی برای خرید و فروش ارزاق و پارکینگ عمومی و غیره.

14- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه، دکان ها و همچنین مراکز تولید مواد محترقه، اصطبل چارپایان، مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغلی که ایجاد مزاحمت، سر و صدا، تولید دود یا عفونت و … می کنند.

15- احداث مکان ها و ساختمان های مورد نیاز مناطق شهری. از قبیل رخشویخانه و سرویس بهداشتی، حمام عمومی و خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.

16- مشارکت در حفظ ابنیه و آثار تاریخی شهر و ساخت مساجد و غیره.

17- نظارت بر رعایت بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها، توجه به اهمیت نظافت شهر، نگاهداری کودکان بی بضاعت و یتیم .

18- صدور پروانه ساخت برای کلیه ساختمان های شهر

19- احداث خیابان، آسفالت نمودن معابر و پیاده روها و کوچه های عمومی و … .

20- تعیین عوارض شهر و عوارض کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و … .
21- نامگذاری معابر و شماره گذاری اماکن.

برو بالا

Template Design:Dima Group